Mitä on kognitiivinen terapia?

29.12.2022

Kognitiivisen terapian perusidea on tutkia ajatusten, tunteiden ja toiminnan välisiä vaikutuksia toisiinsa. 

Tasavertaisessa, arvostavassa vuorovaikutussuhteessa tutkitaan aktiivisesti asiakkaan ajatuksia, tunteita, (aiemmin tiedostamattomia) ydinuskomuksia, käyttäytymistä, kehon reaktioita, merkityksenantoprosesseja ja näiden vaikutusta toisiinsa. Huomioidaan niiden ymmärrettävyys potilaan kehityshistorian ja aiemman elämän valossa, ja samalla opetellaan aktiivisesti uusia taitoja ja toimivampia malleja näille eri osa-alueille. Osa muutoksesta tapahtuu tietoisen ajattelun tasolla, osa tunnetasolla ja osa kokemuksellisella/toiminnan tasolla. 

Ajattelen, että parhaassa tapauksessa terapian tuloksena on löytynyt aitoa yhteyttä omaan itseen, jolloin ihminen voi olla levollisesti läsnä kaiken sen kanssa, mitä hänessä sisäisesti tapahtuu. Se luo turvan, joka on elämälle kantava pohja.

Nykyään kognitiiviseen terapiaan sisältyy myös niin kutsuttuja kolmannen aallon menetelmiä, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), hyväksyvä tietoinen läsnäolo (mindfulness), dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja skeematerapia. 


Yleisesti psykoterapia on "psyykkistä terveyttä ja toimivuutta lisäävää tavoitteellista toimintaa. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Psykoterapiassa työstetään ihmisen tunne-elämän, ihmissuhteiden tai käyttäytymisen ongelmia vuorovaikutteisessa ihmissuhteessa, yhdessä psykoterapeutin kanssa". (1)

Lähteet:

(1) Heinonen, Erkki; Kurri, Katja; Melartin, Tarja (2016). Sopiiko potilaalleni psykoterapia? Suomen lääkärilehti, 71, 1072-1076, https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL152016-1072.pdf