Kenelle lyhytterapia sopii?

04.02.2022

Lyhytterapialla tarkoitetaan yhden tai useamman kohdeongelman tavoitteelliseen ratkaisemiseen tähtäävää hoitojaksoa, joka on toteutettavissa alle 20 hoitokerran tai muutaman kuukauden sisällä.

(Jatkuu...)

(Tulossa tekstiä)